TVC doanh nghiệp tập đoàn Dabaco

Dabaco Group – doanh nghiệp có bề dày lịch sử và là một trong những lá cờ đầu trong phát triển kinh tế tại Bắc Ninh. THT Media rất vinh dự khi được triển khai dự án TVC giới thiệu doanh nghiệp của tập đoàn.